Vzdělávání v BURGER GROUP

Vzdělávání ve společnosti BURGER GROUP je něco výjimečného: U nás se stanete součástí skutečného týmu. Podpora vašich silných stránek a vašeho neustálého rozvoje je pro nás obzvláště důležitá. Díky našim kvalifikovaným školitelům a vysoké míře vertikální integrace v rámci firmy získávají naši účastníci komplexní a mimořádně dobré znalosti v oblasti školení. Náš poměr učňů a učnic je nadprůměrný. Téměř všichni stážisté dosahují velmi dobrých výsledků, za které pravidelně získávají ocenění.

Živnostenská povolání s ukončeným vzděláním

Nástrojový mechanik/čka (m/ž/d)

Jako nástrojář/ka budete vyrábět lisovací nástroje, odlévací a vstřikovací formy nebo zařízení pro průmyslovou sériovou výrobu a strojírenství, jakož i přesné mechanické a chirurgické nástroje. Při výrobě budete používat převážně obráběcí stroje řízené CNC, které si budete také sami programovat.

Průmyslový mechanik/čka (m/ž/d)

Jako průmyslový mechanik/čka organizujete a řídíte výrobní procesy a zajišťujete, aby stroje a výrobní zařízení byly připraveny k provozu. Sestavíte stroje nebo celé výrobní systémy, nainstalujete je, zapojíte do sítě a uvedete do provozu.

Mechatronik/čka (m/ž/d)

Jako mechatronik/čka sestavujete složité mechatronické systémy, např. roboty pro průmyslovou výrobu, z mechanických, elektrických a elektronických sestav a komponentů. Budete testovat jednotlivé komponenty a sestavovat je do systémů a instalací. Hotové systémy uvedete do provozu, naprogramujete je nebo nainstalujete související software.

Obsluha strojů a zařízení (m/ž/d)

Jako obsluha strojů a zařízení se specializací na kovové a plastové technologie budete pracovat na strojích a zařízeních pro výrobu součástí, sestav a výrobků z kovu a plastu. Před zahájením výroby zkontrolujete zadávací dokumentaci a dodáte potřebné materiály (např. kovové materiály, plastové granuláty). Poté budete nastavovat systémy, jako jsou soustruhy, vrtací, brusné, řezací nebo tvářecí stroje, nakládat je, uvádět do provozu a obsluhovat je.

Mechanik/čka obráběcího stroje (m/ž/d)

Jako mechanik/čka obráběcího stroje budete vyrábět přesné kovové součásti pomocí zajímavých procesů, jako je soustružení, frézování, vrtání nebo broušení. Obvykle budete pracovat s CNC řízenými obráběcími stroji nebo výrobními systémy. Budete je nastavovat a sledovat procesy obrábění.

Procesní mechanik/čka (m/ž/d)

Jako procesní mechanik/čka pro technologii plastů a pryže se specializací na lisované díly budete vyrábět lisované obrobky a hotové díly z polymerních materiálů. Budete profesionálně nastavovat stroje, organizovat a kontrolovat výrobu. Suroviny se smíchají a předupraví, zjistí se a odstraní chyby, vyrobí se požadované díly a nakonec se zkontroluje jejich kvalita.

Obchodní povolání s ukončeným vzděláním

Průmyslový obchodník/průmyslová obchodnice (m/ž/d)

Jako průmyslový obchodník/průmyslová obchodnice se budete podílet na úkolech obchodního a podnikového řízení, jako je řízení materiálů, prodeje a marketingu, lidských zdrojů, financí a účetnictví ve společnostech ve všech odvětvích.

Průmyslový obchodník/průmyslová obchodnice s dodatečnou kvalifikací (m/ž/d)

Jako průmyslový obchodník/průmyslová obchodnice se budete podílet na úkolech v oblasti obchodního a podnikového řízení, jako je řízení materiálů, prodeje a marketingu, lidských zdrojů, financí a účetnictví ve společnostech ve všech odvětvích. Kromě toho získáte dovednosti v oblasti mezinárodní ekonomie a podnikové administrativy s controllingem a cizími jazyky souvisejícími s prací.

Odborný informatik/odborná informatička (m/ž/d)

Jako odborný informatik/odborná informatička se specializací na systémovou integraci budete realizovat informační a komunikační řešení na míru zákazníkům. Za tímto účelem budete propojovat hardwarové a softwarové komponenty a vytvářet komplexní systémy. Uživatelům také radíte a školíte je.

Specialista/ka skladové logistiky (m/ž/d)

Jako specialista/ka skladové logistiky přijímáte zboží, kontrolujete ho a řádně skladujete. Sestavujete plány dodávek a tras, nakládáte a expedujete zboží. Budete se také podílet na optimalizaci logistických procesů.

Obchodník/obchodnice pro řízení digitalizace (m/ž/d)

Jako obchodník/obchodnice pro řízení digitalizace budete analyzovat data a stávající pracovní, obchodní a hodnototvorné procesy a dále je digitálně rozvíjet. Za tímto účelem určíte potřebu produktů a služeb IT, získáte nabídky, pořídíte požadovaný hardware a software a implementujete je ve firmě. Pokud neexistují vhodné standardní aplikace, budete se podílet na vývoji, tvorbě a implementaci IT řešení na míru.

Chcete se u nás vyučit?

Přihlaste se u nás nyní

Ocenění

Lukas Walchner, Sponzorská cena 2023 Nadace Gisely a Erwina Sicků, B. Sc. strojírenství a mechatronika

Karim Kienzler, vyznamenání nejlepšího IHK 2023, průmyslový technik

Robin Hofmann, vyznamenání nejlepšího IHK 2022, průmyslový mechanik

Celina Otto, vyznamenání nejlepšího IHK 2022, průmyslová obchodnice

Vysoká míra převzetí

Nechceme vás jen školit, ale také vás přijmout! Téměř 95 % našich učňů/učnic zůstává naší společnosti věrných i po skončení vzdělání.

Kromě vzdělávacího obsahu zaměřeného na konkrétní práci vám nabízíme spoustu aktivit, které jsou smysluplné a zábavné: Naši stážisté se podílejí na sociálních projektech - například na rekonstrukci dětského hřiště po povodních v údolí Ahr v roce 2021. Existuje také řada sportovních příležitostí a regionálních sportovních akcí, kterých se účastníme - například cyklistický maraton Schwarzwald. Nabízíme také širokou škálu interních akcí s vysokým faktorem zábavy, jako je Beach Volleyball Cup, turnaj v zábavné kopané a exkurze pro učně/učnice, a mnoho dalších aktivit, které se každý rok mění.

Co říkají naši učňove/naše učnice?

"Duální studijní program ve společnosti BURGER GROUP mi umožňuje fascinující pohled na profesní život odborného ekonoma. Odborné znalosti získané na DHBW zde lze přímo uplatnit a prohloubit v praxi. Výjimečným rysem skupiny Burger Group ve srovnání s jinými společnostmi je vysoká úroveň vertikální integrace, která mi umožňuje získat znalosti o široké škále výrobních procesů."

Marius, student inženýrské ekonomie

"Rozhodl jsem se nastoupit do učňovského oboru, který mi nabízí dobré vyhlídky do budoucna a zahrnuje můj zájem o obchodní procesy. To, co jsem hledal, jsem našel ve společnosti BURGER GROUP. Velmi se mi líbila pracovní atmosféra a skvělá vzájemná interakce. Pravidelné střídání oddělení, které absolvujeme jako stážisté v obchodním oddělení, mi rychle poskytlo dobrý přehled o vzájemných vazbách mezi odděleními a jejich úkoly."

Nadine, učnice na průmyslovou obchodnici

"Povolání mechatronika je velmi rozmanité a nabízí mnoho pohledů do světa mechaniky a elektrotechniky. Práce s roboty a automatizací je pro mě jako pro začínajícího mechatronika nejzajímavější. Jsem ráda, že pracuji ve společnosti BURGER GROUP, protože zaměstnanci mi mohou hodně dát a pracovní atmosféra je velmi dobrá. Už se těším na další roky, které tu prožiji."

Silas, účeň na mechatronika

Máte ještě otázky?

Thomas Gniech

Pokud si ještě nejste jisti, co by vám mohlo vyhovovat: Nebojte se a zeptejte se nás na vše, co vás zajímá! Rádi vám poradíme a ukážeme vám vaše možnosti.