Řízení kvality ve společnosti BURGER: nejvyšší standardy z přesvědčení

Koncepce kvality ve společnosti BURGER GROUP je komplexní a prochází všemi oblastmi: od vývoje procesů přes zásobování a výrobu až po expedici. Dodržování norem a orientace na procesy s integrovanými pracovními postupy a procesy neustálého zlepšování. 

Základem je náš systém řízení kvality, o kterém informujeme všechny zaměstnance od prvního dne. Víme: Pouze pokud si každý uvědomuje a přijímá svůj přínos k nejvyšší kvalitě, může účinně přispívat k blahu společnosti. Takto naše investice do nejmodernějších zkušebních postupů, řízení procesů a počítačem podporovaného zajišťování kvality (CAQ) dosahují pozitivního efektu, který my i naši zákazníci očekáváme. 

To zahrnuje také cíleně zaměřený program auditů s interními kontrolami, které společnost a její dodavatelé pravidelně podstupují. Výsledky využíváme ke zlepšování našich procesů, rozhraní a systémů pomocí cílených metodických znalostí. 

To, že naše myšlení a jednání je naprosto správné, potvrzují již léta certifikační organizace i naši zákazníci a partneři z oboru nejvyššími známkami. 

Ke stažení