Impresum

Podrobnosti podle § 5 TMB (zákon o telemédiích):

SBS-Feintechnik GmbH und Co KG
Hermann-Burger-Str. 31
78136 Schonach im Schwarzwald
 

Zastoupena:
Thomas Burger, Manuel Burger, Fabian Burger

 

Kontakt:
Tel: +49 7722 867-0
Fax: +49 7722 867-299
E-mail: infoservice@sbs-feintechnik.com
 

Zápis do rejstříku:
Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Freiburg
Registrační číslo: 601711
 

IČO pro daň z prodeje:
Identifikační číslo pro daň z prodeje podle §27a zákona o dani z obratu:
DE143001804

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken:
Nico Pudimat
Nico Pudimat Fotografie
https://nicopudimat.de/

Marco King
BURKart Motions GbR
https://burkart.studio/

Wilfried Dold
dold.media
www.doldmedia.de
 

Koncepce, design a vývoj
teufels GmbH
Neckartal 172
78628 Rottweil
E-mail: info@teufels.com
teufels.com
 

Vyloučení odpovědnosti (disclaimer)

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s § 7 odst. 1 TMG (zákon o telemédiích) a obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMB (zákon o telemédiích) však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení dozvíte. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.
 

Zodpovědnost za odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah třetích stran převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.
 

Autorská práva
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takový obsah odstraníme.